Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie jest konieczne, bo w razie nieszczęśliwego zdarzenia, można liczyć na wypłatę środków. Zwykłą naiwnością jest twierdzenie, że polisa nie będzie przydatna, bo nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy zachoruje, ulegnie wypadkowi czy zejdzie z tego świata. Warto mieć zabezpieczenie, ale trzeba wybrać najlepszy produkt.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie chroni nie tylko ubezpieczonego, ale także jego bliskich. Jest niezwykle pożądane, bo w razie potrzeby, TU wypłaci świadczenie. Przed podjęciem decyzji, trzeba dobrze poznać ofertę. Polisa powinna być dopasowana do potrzeb i zawierać pełen zakres ochronny. Podstawą jest ubezpieczenie na wypadek: śmierci ubezpieczonego i członków rodziny (ojca, matki, współmałżonka, dziecka), ciężkiej choroby, pobytu w szpitalu i niezdolności do wykonywania pracy z powodu nieszczęśliwego zdarzenia. Przed podpisaniem umowy, należy zapoznać się z OWU i produktem. Doradca Agencja Fima przedstawi ofertę, więc można wybrać wariant podstawowy lub rozszerzony. Przy niskiej składce, nie można jednak liczyć na wysoką sumę odszkodowania.

Czytaj także: Jakie ubezpieczenie będzie najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy?

Co wziąć pod uwagę wybierając polisę ubezpieczeniową?

Pierwszą sprawą jest składka, więc jej wysokość musi być dostosowana do możliwości finansowych ubezpieczonego. Bardzo ważna jest suma ubezpieczenia, im wyższa, tym lepsze zabezpieczenie. Istotną sprawą jest okres ochronny. Umowę ubezpieczenia można podpisać na pewien czas, co znaczy, że wraz z ukończeniem określonego wieku, wygasa ochrona. Dlatego warto podpisać polisę, która zabezpiecza bezterminowo, do końca życia. Trzeba zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności TU, które ujęte są w OWU. Jest to niezmiernie ważna kwestia, bo w niektórych sytuacjach można nie otrzymać świadczenia. Trzeba dokładnie sprawdzić zapis, przed podpisaniem umowy. Nie wszyscy wiedzą, że na wysokość składki wpływa wiek, stan zdrowia i wykonywany zawód. Jeśli jest wypełniana ankieta medyczna, trzeba podać prawdę, bo w razie zachorowania TU nie wypłaci pieniędzy.