Jakie ubezpieczenie będzie najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy?

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej istnieje możliwość, iż nasze produkty czy usługi nie spełnią oczekiwań klientów. Co więcej, niektóre zawody same z siebie obarczone są większym niż inne ryzykiem nieumyślnego spowodowania szkody czy wystąpienia niepożądanego zdarzenia, co może skutkować pozwem sądowym. W takich sytuacjach przedsiębiorcy może przyjść z pomocą odpowiedni rodzaj ubezpieczenia. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Co warto objąć ubezpieczeniem?

W skrócie rzecz ujmując – każdy przedsiębiorca powinien posiadać nie tylko prywatne ubezpieczenie zdrowotne, lecz także ubezpieczenie prowadzonej działalności i związanego z nią mienia. Jeżeli chodzi o mienie, mogą to być przykładowo: budynki, lokale, maszyny, rozmaite urządzenia i wyposażenie, a także środki obrotowe i mienie pracownicze – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Tego rodzaju ubezpieczenie zaliczamy do grupy ubezpieczeń majątkowych. Jeżeli chodzi natomiast o ubezpieczenie działalności gospodarczej, to mowa jest tutaj o ubezpieczeniu OC, czyli odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody. Szkody takie mogą dotyczyć m.in.: nieruchomości, następstw awarii urządzeń, zanieczyszczenia środowiska naturalnego, jak również być spowodowane użytkowaniem jakiegoś produktu, prowadzeniem robót budowlanych lub też działalnością podwykonawców. Dokładny zakres takiego ubezpieczenia warto skonsultować ze swoim agentem ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie OC może być dobrowolne lub też obowiązkowe.

Zobacz także: Co obejmuje i ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie?

Kiedy polisa OC jest obowiązkowa dla przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność obarczoną dużym ryzykiem, tacy jak: architekt, adwokat, notariusz, lekarz, weterynarz, księgowy, detektyw, broker ubezpieczeniowy itp., są objęci obowiązkową polisą ubezpieczeniową. Również firmy prowadzące roboty budowlane, jak i świadczące usługi ochrony osób i mienia muszą posiadać tego rodzaju polisy, aby móc uzyskać pozwolenie na wykonywanie swojej profesji.