Czym różni się działka budowlana od rolnej?

Zakup gruntów od zawsze stanowi dobrą inwestycję. Obecnie ten rodzaj lokowania oszczędności finansowych staje się coraz popularniejszy ze względu na rosnące ceny ziemi. Zanim jednak podejmie się ostateczną decyzję o zakupie działki, warto określić rodzaj gruntu, z jakim mamy do czynienia. Mianowicie dany teren może mieć status budowlany lub rolny. Najczęściej to właśnie w zależności od niego postępowanie w sprawie zakupu przebiega w odmienny sposób. Niestety nie wszyscy wiedzą, z czego wynikają te różnice oraz jaki mogą mieć wpływ na późniejsze zagospodarowanie przestrzeni. Dobrze je znać, by być przygotowanym na załatwianie określonych formalności.

Jak odróżnić działkę budowlaną od rolnej?

Działka rolna to taka, która w ewidencji gruntów uzyskała status użytku rolnego, czyli jej przeznaczeniem jest uprawa roślin lub hodowla zwierząt gospodarskich. O takiej przynależności zazwyczaj nie decydują cechy fizyczno-agronomiczne, a najczęściej to, czy na danym terenie była bądź jest prowadzona działalność rolnicza. Działka budowlana z kolei to określenie dla gruntu, który w spisie ewidencyjnym jest terenem wytyczonym pod budowę lub na którym wcześniej doszło do wyburzenia nieruchomości. Wiedzę na temat tego, jaki status ma dany grunt, można uzyskać w urzędzie gminy po sprawdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten oprócz tej podstawowej informacji określa też np., maksymalną wysokość budowli, jaka może powstać na danym terenie.

Na czym polegają różnice między działką budowlaną a rolną?

Poza przeznaczeniem działek budowlanych i rolnych różni je też kwestia zakupu. Działki na sprzedaż o statusie budowlanym mogą być nabywane przez niemal każdego. Grunty tego rodzaju z góry są przeznaczone na inwestycję, więc od razu po zakupie można przystępować do działania. W tym przypadku problemów nie stanowi budowa domów jedno- lub wielorodzinnych. Niemniej jednak warto mieć na względzie również to, iż nie wszystko można w danym miejscu pobudować, gdyż możliwości architektoniczne szczegółowo określa plan zagospodarowania przestrzennego. Tym samym nie da się ot, tak pobudować na danym gruncie np. fabryki, gdyż taka budowa wymaga uzyskania innych, dodatkowych pozwoleń.

Pierwszeństwo zakupu gruntów rolnych mają z kolei rolnicy. Taki warunek stanowi zabezpieczenie przed intensywnym wykupywaniem gruntów przeznaczonych na produkcję rolną przez inwestorów, którym zależy na budowaniu osiedli, galerii handlowych oraz fabryk. Niemniej jednak w niektórych przypadkach na działkach rolnych można również rozpocząć budowę, aczkolwiek cały proces odrolnienia jest bardzo wymagający i czasochłonny. Dużym ryzykiem jest też zakup działki rolnej o wysokiej klasie i chęć przekształcenia jej pod użytek budowlany. Mianowicie w takich sytuacjach, mimo usilnych starań, niejednokrotnie nie da wprowadzić pożądanych zmian, gdyż Ministerstwo może ostatecznie nie wyrazić zgody na odrolnienie.