Działka gruntu, Żochowo, gm.Potęgowo, 43 zł/m2

Kategoria: Działki

Cena: 43zł/m2
Lokalizacja: Żochowo
Powierzchnia: 2,522 ha
Typ: Sprzedaż

Cena: 43zł/m2
Położenia: Żochowo
Powierzchnia: 2,522 ha
Stan prawny: odrębna własność
Kategoria: Sprzedaż
Typ: Grunt

Działka gruntu o powierzchni 2,522 ha położona w Żochowie, gm. Potęgowo, objęta planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren przeznacza się na usługi i zabudowę mieszkaniową. Dostęp do terenu z przyległej drogi gminnej z funkcjonującym zjazdem z drogi krajowej. Przewidywane uzbrojenie - woda z istniejącego lokalnego ujęcia wody, odprowadzanie ścieków - poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków lub do rozbudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.