Co znaczy OC od odpowiedzialności w życiu prywatnym?

Chwila nieuwagi, pośpiech bądź roztargnienie mogą doprowadzić do niecelowego uszkodzenia mienia lub ciała osób trzecich. Tego rodzaju sytuacje zdarzają się niemal codziennie i zazwyczaj nie da się ich przewidzieć. Przykładów może być całe mnóstwo - zalanie mieszkania sąsiada, pogryzione przez psa ogrodzenie czy złamana noga przechodnia na chodniku, którego nie odśnieżyliśmy. 

 

Zobacz też: Na co zwracać uwagę ubezpieczając mieszkanie?

Wówczas w wyniku tego jesteśmy zobowiązani do naprawienia zaistniałej szkody. Najczęściej wiąże się to z nieplanowanymi wydatkami finansowymi, które mogą istotnie zrujnować nasz budżet. Aby uchronić się przed takimi kosztami, warto zainwestować w ubezpieczenie OC od odpowiedzialności w życiu prywatnym, które zobowiąże towarzystwo ubezpieczeniowe do pokrycia niespodziewanych wydatków.

 

Czym jest ubezpieczenie OC od odpowiedzialności prywatnej?

OC od odpowiedzialności prywatnej jest składową polisy mieszkaniowej, którą wykupuje się w celu zabezpieczenia nieruchomości przed losowymi zdarzeniami takimi jak np. pożar, wyładowania atmosferyczne, zalanie czy uszkodzenia budynku w wyniku silnego wiatru. Wykupioną polisę można dodatkowo poszerzyć o ochronę w przypadku włamania, kradzieży czy przepięcia. Dodatkiem jest również wspomniane wcześniej ubezpieczenie dla lokatorów, które chroni ich w przypadku nieumyślnych działań przyczyniających się do wyrządzania szkód innym osobom. Szkody te mogą być zarówno majątkowe, jak i osobowe. Dotyczą zdarzeń, do których doszło np. w wyniku:

  • Awarii sprzętu domowego, która wyrządza szkodę sąsiadowi,
  • Nieumyślnego zachowania niezakręcenia kranu i zalania sąsiada,
  • Niedopilnowania dzieci gdy podczas zabawy uszkodzą samochód osoby trzeciej,
  • Agresywnego zachowania zwierzęcia domowego, które np. zaatakuje przechodnia,
  • Amatorskiego uprawiania sportu, podczas którego dojdzie do nieumyślnego uszkodzenia ciała osoby znajdującej się w pobliżu,
  • Przypadkowego zderzenia z przechodniem, np. podczas jazdy na rowerze czy na rolkach.

 

Od czego zależy wysokość ubezpieczenia OC w życiu prywatnym?

OC od odpowiedzialności w życiu prywatnym obowiązuje tak długo, jak cała polisa mieszkaniowa. Można je wykupić u niemalże wszystkich ubezpieczycieli. Różnice między ofertami wynikają jednak m.in. z wysokości zabezpieczenia finansowego, zakresu ochrony oraz ceny ubezpieczenia. Uwzględnić należy również tzw. wyłączenia odpowiedzialności, czyli z góry określone sytuacje, w których polisa ubezpieczeniowa może nie zadziałać. Wśród przykładów, w których OC w życiu prywatnym nie znajdzie zastosowania, wymienić można: działania pod wpływem używek, szkody wynikające z profesjonalnego uprawiania sportu bądź też z prowadzenia działalności gospodarczej. Przed podjęciem określonej decyzji dotyczącej ubezpieczenia, warto więc zapoznać się z kilkoma ofertami, by wybrać tę, która będzie najkorzystniejsza.