Co wchodzi w skład obowiązkowego ubezpieczenia rolnego?

Praca rolnika w ogromnej mierze zależy od stanu jego zdrowia oraz zdarzeń losowych. Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki państwa, stąd polskie prawo nakłada na rolników obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule.

W jakich przypadkach ma zastosowanie obowiązkowe ubezpieczenie rolne?

Każdy właściciel gospodarstwa rolnego ma obowiązek ubezpieczenia budynków na jego terenie. Celem polisy jest pomoc finansowa w zdarzeniach losowych, które wywołały określoną szkodę. Podstawowe ubezpieczenie rolne zostaje wypłacone w sytuacjach takich jak:

  • pożar budynków,
  • uszkodzenie w wyniku silnego wiatru,
  • powódź i podtopienie,
  • uszkodzenie przez deszcz, śnieg i grad,
  • uderzenie pioruna,
  • eksplozja,
  • osunięcia ziemi i lawina.

Ubezpieczenie obejmuje też takie zdarzenie jak upadek statku powietrznego. Ponadto, na rolniku pobierającym dopłaty bezpośrednie ciąży obowiązek ubezpieczenia upraw od powodzi, suszy, gradu lub negatywnych skutków przezimowania upraw. Każda osoba prowadząca działalność rolną musi także wykupić polisę OC rolników.

Czy warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie?

Jako doświadczony agent ubezpieczeniowy w Lęborku zachęcamy osoby prowadzące działalność rolną do zakupów dodatkowego ubezpieczenia, ponieważ obowiązkowe pokrywa zaledwie niewielką część możliwych strat poniesionych w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której w wyniku wypadku losowego doszło do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci zwierząt, zniszczenia maszyn, urządzeń i innych przedmiotów znajdujących się wewnątrz ubezpieczonych budynków. Przy podstawowym pakiecie ubezpieczenia, pośrednik ma obowiązek wypłaty rekompensaty wyłącznie z tytułu uszkodzenia nieruchomości, ale już nie jej wyposażenia.